Search Results

13 objekt hittat

Blogginlägg (3)

 • Höftfrakturer - en vanlig skada hos äldre

  Visste du att de flesta höftfrakturer hos äldre orsakas av fall i hemmet? Att kliva upp på stolar och pallar för att sätta upp julpynt kan leda till fall orsakad av yrsel och nedsatt balans. Låt oss hjälpa våra anhöriga att pynta granen så de slipper falla från pallar och stolar. Om olyckan ändå är framme så glöm inte att se efter om det finns en olycksfallsförsäkring och anmäl skadan. Läs mer om vanliga skador på vår sida. Boka invaliditetsintyg i Stockholm Boka invaliditetsintyg i Göteborg

 • Invaliditetsintyg för bruten handled - Så här går det till

  Halkan är här och den kanske vanligaste skadan vid en halkolycka är fraktur i handleden, eller distal radiusfraktur. På Ortopederna Sverige är distala radiusfrakturer vanliga skador som vi undersöker vid invaliditetsbedömning. Kvarstående invaliditet bedöms efter tidigast ett år. Vid besöket görs en djupintervju med dig där du berättar om dina besvär. Därefter görs en noggrann undersökning av handledens rörlighet i flera riktningar, svaghet vid handgrepp och nypgrepp, ömhet vid palpation och provokation och eventuella nervskador. Nervskador kan uppkomma av frakturen i sig men även senare under själva gipsbehandlingen eller vid operation. Om du har ett ärr beskriver vi det i intyget. Rörligheten mäts med speciella vinkelmätare (goniometer), medan greppkraften och nypkraften mäts med dynamometrar. Fingertoppskänslan undersöks med 2-punktsdiskriminationsmätning och vid behov med trådtest, så kallat monofilamenttest enligt Semmes Weinstein. Vi tittar även på eventuell muskelförtvining i arm och hand. Boka din undersökning här: Stockholm Göteborg Läs mer på hemsidan hur en undersökning av medicinsk invaliditet går till hos Ortopederna Sverige.

 • Välkommen till Skadebloggen - en blogg om ortopedi, skador och medicinsk invaliditet

  På våra mottagningar i Stockholm och Göteborg blir varje besök mer ingående eftersom vi avsätter mer tid per besök än vad de flesta är vana vid. Inom akutsjukvården följs skador sällan upp längre än säg 3 månader. En bruten handled följer man tills avgipsning efter 4 veckor, en fotled i 6 veckor och alltså inte tills de har läkt helt utan tills man vet att skadan håller på att läka . Förutom att besöken på våra intygsmottagningar på Ortopederna Sverige blir mer personliga (och gör så att vårt jobb är mer givande), så gör vi uppföljningar av skador i vissa fall flera år efter att de har hänt. Vi ser de kvarstående funktionsnedsättningarna efter olika skador och frågar efter dem och letar efter dem när vi undersöker dig. I denna blogg kommer vi dela med oss av våra erfarenheter. Läs redan nu mer om vanliga skador som vi bedömer. Har du förslag på något ämne som du vill att vi tar upp så mejla gärna på info@ortopederna.com

Visa alla

Sidor (10)

 • Vanliga skador vid invaliditetsbedömning hos Ortopederna Sverige

  Vanliga skador vid invaliditetsbedömning Vi bedömer och utfärdar invaliditetsintyg på alla slags skador på bål, rygg, armar, ben, händer och fötter, fingrar och tår oavsett om det är en skada på skelett eller mjukdelar. Handledsfraktur Denna fraktur - bruten handled - sitter i strålbenets nedre del. Vanligtvis är behandlingen gipsskena i fyra veckor. Om frakturen är lätt felställd, behöver den inte opereras, men frakturläget kan behöva justeras innan handleden gipsas. Om frakturen är mer felställd, opereras den oftast. Den idag vanligaste operationsmetoden är stablisering med platta och skruv, men även stiftning och Hoffmaninstrument förekommer. Fotledsfraktur Vridvåld leder till fraktur på nedre delen av vadbenet eller skenbenet. Om bara vadbenet är brutet, räcker ofta behandling med gipsstövel i 6 veckor. Om frakturen är mer felställd behövs oftast en operation, vanligtvis med platta och skruv, och därefter gipsstövel i 6 veckor. Fraktur på överarmen En mycket vanlig fraktur drabbar överarmens översta del. De allra flesta av dessa behandlas med en slynga mot smärta i några veckor med röntgenkontroll. I vissa fall måste dessa opereras med platta och skruv, märgspik eller protes. Höftfraktur Flera typer finns och nästan alla måste opereras med platta/skruv, märgspik eller höftprotes. Underbensfraktur Vanligt vid t.ex. utförsåkning. En liten felställning kan ibland gipsbehandlas, annars opererar man med märgspik eller platta/skruv. Fraktur på båtbenet Den vanligaste frakturen i handen är förmodligen båtbensfrakturen. Även denna fraktur uppstår vid fall på utsträckt hand. Ibland måste en magnetkameraundersökning bekräfta frakturen och behandlingen är i de flesta fall gips i ofta 8-10 veckor. Enstaka frakturer opereras med skruv.

 • Invaliditetsintyg av ortoped | Stockholm | Göteborg | Ortopederna Sverige

  Boka invaliditetsintyg hos ortoped i Stockholm och Göteborg Välkommen till vår klinik som är specialiserad på invaliditetsintyg. Vi hjälper dig när ditt försäkringsbolag begär ett invaliditetsintyg efter skada i samband med olycksfall eller patientskada. Våra mottagningar finns i centrala Stockholm och Göteborg . Många patienter kommer till oss även från t.ex. Uppsala, Gävle, Solna, Uddevalla och Malmö för undersökning. Ortopeder med inriktning på medicinsk invaliditet efter skador Hos oss träffar du alltid en specialistläkare i ortopedi med lång erfarenhet av att utfärda invaliditetsintyg och att behandla skador. Vi opererar själva frakturer och andra skador dagligdags och vet därför vilka funktionsnedsättningar olika skador brukar ge på kort och lång sikt. Därmed får ditt försäkringsbolag ett invaliditetsintyg som noggrannt beskriver din medicinska invaliditet. Detta är viktigt för att du ska kunna få en korrekt invaliditetsersättning. Läkarundersökning för invaliditetsintyg – Så här går det till Innan vi bokar in en läkarundersökning, bekräftar vi med dig att det finns en begäran om invaliditetsintyg från ditt försäkringsbolag. Under ditt besök gör vi en noggrann undersökning enligt försäkringsbolagets önskemål. En undersökning tar 40-60 minuter. Invaliditetsintyget färdigställs efter besöket och skickas till ditt försäkringsbolag. Du får samtidigt en kopia på invaliditetsintyget. Försäkringsbolaget står för kostnaden för intyget. Vi utfärdar invaliditetsintyg åt alla svenska försäkringsbolag, t.ex. TryggHansa, Folksam, IF, Länsförsäkringar, Moderna, Gjensidige, Chubb försäkringar, Länsförsäkringar och AFA Försäkring. Vi hjälper även dig som företräds av exempelvis Insurello eller Folkets ombud. Vi erbjuder läkarbesök enbart för invaliditetsintyg och bara för dig som har en begäran från ditt försäkringsbolag. Boka Stockholm Boka Göteborg Vad är ett invaliditetsintyg? Ett invaliditetsintyg är ett utförligt läkarintyg som beskriver vilka kvarstående besvär och funktionsnedsättning du har efter en olyckshändelse, arbetsskada eller vårdskada. Tidigast ett år efter skadan brukar försäkringsbolagen fråga dig om du har kvarstående besvär. Om så är fallet, begär försäkringsbolaget ofta att du kontaktar en läkare för att skaffa ett invaliditetsintyg. Ditt försäkringsbolag använder detta medicinska intyg tillsammans med journalkopior och annat underlag för att fastställa graden av medicinsk invaliditet enligt ett tabellverk med hjälp av en medicinsk rådgivare. Därefter kan du kan få invaliditetsersättning. På Svensk Försäkrings hemsida ser du hur olika invaliditetsintyg ser ut. Våra omdömen

 • Q&A om invaliditetsintyg | Ortopederna Sverige

  Vanliga frågor om invaliditetsintyg Vad kostar ett invaliditetsintyg? Vad är syftet med ett invaliditetsintyg? Undersökning av ortoped och utfärdande av invaliditetsintyg faktureras ditt försäkringsbolag. Som patient betalar du ingenting för besöket. Syftet med ett invaliditetsintyg är att vara ett underlag i tillägg till journalhandlingar och din egen beskrivning av dina besvär när försäkringsbolaget bedömer din medicinska invaliditet med hjälp av medicinsk rådgivare. Vem utfärdar invaliditetsintyg? Invaliditetsintyg utfärdas av ortoped i de flesta fall. När försäkringsbolagen uppmanar sina kunder att skaffa ett invaliditetsintyg specificerar de sällan typ av läkare. Vi anser att specialister i ortopedi oftast är bäst lämpade att bedöma skador på kroppen. Handskador kan bedömas både av handintresserade ortopeder och handkirurger. De svåraste handskadorna bedöms lämpligtvis av handkirurg. Kan jag boka ett vanligt läkarbesök? Vår klinik är specialiserad på invaliditetsintyg. Vi erbjuder inte vanliga ortopedbesök. Det betyder att om du inte har en begäran om invaliditetsintyg från ett försäkringsbolag, kan vi tyvärr inte hjälpa dig. Hur bokar jag tid? Snabbaste sättet är att trycka på våra bokaknappar för Stockholm eller Göteborg. Ett mejl skapas som vi besvarar inom en dag. Sedan stämmer vi av med dig att försäkringsbolaget begär ett intyg och bokar sedan tid. Det går också bra att ringa och lämna ett meddelande. Då ringer vi tillbaka till dig inom 1-2 dagar. Hur lång är väntetiden? Kan jag få ett invaliditetsintyg utan begäran från ett försäkringsbolag? Hela processen från din första kontakt med oss till bokad tid är upp till 1 vecka i Stockholm. I Göteborg är väntetiden upp till 4 veckor. Vi utfärdar invaliditetsintyg enbart på begäran från svenska försäkringsbolag. Utfärdar ni intyg åt LÖF? Vi utfärdar tyvärr inte invaliditetsintyg åt LÖF. Detta kan du få hjälp med inom regionansluten sjukvård, i första hand på den klinik där du har blivit behandlad för din skada. Utfärdar ni även andra typer av intyg, t.ex. åt Försäkringskassan? Vi utfärdar tyvärr inte intyg åt Försäkringskassan. Vår klinik är enbart inriktad på invaliditetsintyg på begäran av försäkringsbolag.

Visa alla