För försäkringsbolag

Ortopederna.com hjälper till med bedömning och undersökning  av alla slags skador. I Stockholm erbjuder vi oftast tid inom en vecka. Vi använder försäkringsbolagens egna intygsmallar. Alla våra läkare är ortopedspecialister som förutom invaliditetsbedömningar behandlar akuta samt kroniska skador. Våra ortopeder är väl förtrogna med förväntade behandlingsresultat efter olika skador. De patienter som vi bedömer som ej färdigbehandlade hänvisar vi till ytterligare rehab eller kirurgisk åtgärd. Vi erbjuder också bedömningar i patientskadeärenden hos privata vårdgivare. Vi hjälper dig med ditt invaliditetsintyg

 

Ortopederna.com bedömer även många handskador. 

 Ortopederna.com © 2020