Vanliga skador vid invaliditetsbedömning

AdobeStock_242212974.jpeg

Handledsfraktur

Denna fraktur sitter i strålbenets (radius) bortre del. Vanligtvis är behandlingen gipsskena i fyra veckor. Om frakturen är lätt felställd, behöver den inte opereras, men frakturläget kan behöva justeras innan handleden gipsas. Om frakturen är mer felställd, opereras den oftast. Den idag vanligaste operationsmetoden är stablisering med platta och skruv, men även stiftning och Hoffmaninstrument förekommer.

AdobeStock_200284410.jpeg

Fotledsfraktur

Vridvåld leder till fraktur på nedre delen av vadbenet eller skenbenet. Om bara vadbenet är brutet, räcker ofta behandling med gipsstövel i 6 veckor. Om frakturen är mer felställd behövs oftast en operation, vanligtvis med platta och skruv, och därefter gipsstövel i 6 veckor. 

Fraktur på överarmen

En mycket vanlig fraktur drabbar överarmens översta del. De allra flesta av dessa behandlas med en slynga mot smärta i några veckor med röntgenkontroll. I vissa fall måste dessa opereras med platta och skruv, märgspik eller protes. 

AdobeStock_57194857.jpeg

Höftfraktur

Flera typer finns och nästan alla måste opereras med platta/skruv, märgspik eller höftprotes.

AdobeStock_77054766.jpeg

Underbensfraktur

Vanligt vid t.ex. utförsåkning. En liten felställning kan ibland gipsbehandlas, annars opererar man med märgspik eller platta/skruv.

Fraktur på båtbenet

Den vanligaste frakturen i handloven är båtbensfraktur. Även denna fraktur uppstår vid fall på utsträckt hand. Ibland måste en magnetkameraundersökning bekräfta frakturen och behandlingen är i de flesta fall gips i ofta 8-10 veckor. Enstaka frakturer opereras med skruv.