top of page
Sök
  • Skribentens bildPeter Steer

Invaliditetsintyg för bruten handled - Så här går det till


Halkan är här och den kanske vanligaste skadan vid en halkolycka är fraktur i handleden, eller distal radiusfraktur. På Ortopederna Sverige är distala radiusfrakturer vanliga skador som vi undersöker vid invaliditetsbedömning. Kvarstående invaliditet bedöms efter tidigast ett år. Vid besöket görs en djupintervju med dig där du berättar om dina besvär. Därefter görs en noggrann undersökning av handledens rörlighet i flera riktningar, svaghet vid handgrepp och nypgrepp, ömhet vid palpation och provokation och eventuella nervskador. Nervskador kan uppkomma av frakturen i sig men även senare under själva gipsbehandlingen eller vid operation. Om du har ett ärr beskriver vi det i intyget. Rörligheten mäts med speciella vinkelmätare (goniometer), medan greppkraften och nypkraften mäts med dynamometrar. Fingertoppskänslan undersöks med 2-punktsdiskriminationsmätning och vid behov med trådtest, så kallat monofilamenttest enligt Semmes Weinstein. Vi tittar även på eventuell muskelförtvining i arm och hand.

En hand håller i ett mätinstrument som mäter handens kraft.
Dynamometer som mäter greppkraft vid bedömning av handskada


Boka din undersökning här:Läs mer på hemsidan hur en undersökning av medicinsk invaliditet går till hos

Ortopederna Sverige.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page