Invaliditetsintyg

Välkommen till vår klinik som är specialiserad på invaliditetsintyg. Vi hjälper dig när ditt försäkringsbolag begär ett invaliditetsintyg efter skada i samband med olycksfall eller patientskada. Tidigast ett år efter skadan brukar försäkringsbolagen fråga dig om du har kvarstående besvär. Om så är fallet, begär försäkringsbolaget ofta att du kontaktar en läkare för att utfärda ett invaliditetsintyg.

Ortopeder med lång erfarenhet

Hos oss träffar du specialistläkare i ortopedi med lång erfarenhet av frakturer och andra skador. Vi opererar själva frakturer och andra skador dagligdags och vet därför vilka funktionsnedsättningar specifika skador brukar ge på kort och lång sikt.

Undersökning för invaliditetsintyg

När vi utfärdar ett invaliditetsintyg gör vi en noggrann undersökning enligt försäkringsbolagets önskemål. Utifrån invaliditetsintyget och övriga medicinska uppgifter bedömer sedan försäkringsbolaget hur skadan ska ersättas. 
 

Hur lång tid tar ett besök för invaliditetsintyg?

En undersökning tar 30-60 minuter och är kostnadsfri.

Vi har även mottagning på kvällstid.

Invaliditetsintyget färdigställs efter besöket och skickas till ditt försäkringsbolag.

Vi utfärdar invaliditetsintyg åt samtliga försäkringsbolag. Vi erbjuder inte ortopedbesök för annat än invaliditetsintyg.

Vad är ett invaliditetsintyg? 

Ett invaliditetsintyg beskriver vilka kvarstående besvär och funktionsnedsättning du har efter en olyckshändelse eller vårdskada. Innan invaliditetsintyget kan skrivs, undersöks du av en läkare. 

Vill du veta mer om invaliditetsintyg?

Våra recensioner

IMG_2494_PeterSteer_1.jpg