top of page
Hem
Ortoped undersöker vacker brunhårig kvinnas handskada med goniometer för invaliditetsintyg.

Boka invaliditetsintyg hos ortoped i
Stockholm

Välkommen till vår klinik som är specialiserad på invaliditetsintyg. Vi hjälper dig när ditt försäkringsbolag begär ett invaliditetsintyg efter skada i samband med olycksfall eller patientskada. Våra mottagningar finns i centrala Stockholm. Många patienter kommer till oss även från t.ex. Uppsala, Gävle och Solna för undersökning.

Ortopeder med inriktning på
medicinsk invaliditet efter skador

Hos oss träffar du alltid en specialistläkare i ortopedi med lång erfarenhet av att utfärda invaliditetsintyg och att behandla skador. Vi opererar själva frakturer och andra skador dagligdags och vet därför vilka funktionsnedsättningar olika skador brukar ge på kort och lång sikt. Därmed får ditt försäkringsbolag ett invaliditetsintyg som noggrannt beskriver din medicinska invaliditet. Detta är viktigt för att du ska kunna få en korrekt invaliditetsersättning. 

Läkarundersökning för invaliditetsintyg
- Så här går det till

Innan vi bokar in en läkarundersökning, bekräftar vi med dig att det finns en begäran om invaliditetsintyg från ditt försäkringsbolag. Under ditt besök gör vi en noggrann undersökning enligt försäkringsbolagets önskemål. En undersökning tar 40-60 minuter. Invaliditetsintyget färdigställs efter besöket och skickas till ditt försäkringsbolag. Du får samtidigt en kopia på invaliditetsintyget. Försäkringsbolaget står för kostnaden för intyget. Vi utfärdar invaliditetsintyg åt alla svenska försäkringsbolag, t.ex. TryggHansa, Folksam, IF, Länsförsäkringar, Moderna, Gjensidige, Chubb försäkringar, Länsförsäkringar och AFA Försäkring. Vi hjälper även dig som företräds av exempelvis Insurello eller Folkets ombud. Vi erbjuder läkarbesök enbart för invaliditetsintyg för dig med olycksfallsförsäkring och som har en begäran om läkarundersökning från ditt försäkringsbolag.

Vad är ett invaliditetsintyg?

Ett invaliditetsintyg är ett utförligt läkarintyg som beskriver vilka kvarstående besvär och funktionsnedsättning du har efter en olyckshändelse, arbetsskada eller vårdskada. Tidigast ett år efter skadan brukar försäkringsbolagen fråga dig om du har kvarstående besvär. Om så är fallet, begär försäkringsbolaget ofta att du kontaktar en läkare för att skaffa ett invaliditetsintyg. Ditt försäkringsbolag använder detta medicinska intyg tillsammans med journalkopior och annat underlag för att fastställa graden av medicinsk invaliditet enligt ett tabellverk med hjälp av en medicinsk rådgivare. Därefter kan du kan få invaliditetsersättning. På Svensk Försäkrings hemsida ser du hur olika invaliditetsintyg ser ut.

Ortoped i vit pikétröja undersöker greppkraft på en kvinnas skadade hand. I bakgrunden finns en röntgenbild som visar opererad handledsfraktur med volar platta. Undersökningen görs för att bestämma medicinsk invaliditet och kommer att dokumenteras i ett invaliditetsintyg.WixSocMedia-Stockholm-Handstatus-greppkraft-600x450-72-tag3-Ortopederna-Sverige-invalidite
Wix-Stockholm-Ortoped-förklarar-700x933-300-Tag3-Ortopederna-Sverige-invaliditetsintyg - A
bottom of page