Välkommen till vår intygsmottagning

Vi hjälper dig med utfärdande av invaliditetsintyg efter din skada på begäran av ditt försäkringsbolag. Tidigast ett år efter skadan brukar försäkringsbolagen fråga dig om du har kvarstående besvär. Om så är fallet, begär försäkringsbolaget ofta att du kontaktar en läkare för att utfärda ett invaliditetsintyg.

På Ortopederna är vi ortopedspecialister med lång erfarenhet av frakturer och andra skador. Vi opererar själva frakturer och andra skador dagligdags och vet därför vilka funktionsnedsättningar specifika skador brukar ge på kort och lång sikt.

När vi utfärdar ett invaliditetsintyg gör vi en noggrann undersökning enligt försäkringsbolagets önskemål. Utifrån invaliditetsintyget och övriga medicinska uppgifter bedömer sedan försäkringsbolagen hur skadan ska ersättas. 

En undersökning tar 30-60 minuter och är kostnadsfri.

Vi har även mottagning på kvällstid.

Invaliditetsintyget färdigställs efter besöket och skickas till ditt försäkringsbolag.

Vi utfärdar invaliditetsintyg åt samtliga försäkringsbolag.

Vad är ett invaliditetsintyg? 

Ändrade rutiner p.g.a. COVID-19 

För att förhindra smittspridning har mottagningarna anpassats så att patienter inte ska vistas i väntrummet samtidigt. Vid ankomst till mottagningen ska du tvätta och sprita händerna. Undersökande läkare bär munskydd för att skydda dig som patient. 

 Ortopederna.com © 2020