Kontaktuppgifter för beställning av journalhandlingar eller radiologiska bilder 

Beroende på var du vårdats, finns anvisningar nedan hur du enklast kontaktar respektive vårdenhet. Om du har ett fåtal besök på sjukhus, brukar det vara enklast att gå in i din journal på 1177 Vårdguiden och ta screenshots och sedan printa ut och ta med till besöket.

Sahlgrenska sjukhuset/

Mölndals sjukhus

NU-sjukvården

Beställning av journalkopior 

Beställning av radiologiska undersökningar: Ring 010-43 52919

SÄS (Borås, Skene)

Beställning av journalkopior 

Beställning av radiologiska undersökningar: Ring 033-616 25 10