top of page
Sök
  • Skribentens bildPeter Steer

Vilka skador får man vid olyckor med elsparkcyklar?

Vanligaste skadan från elsparkcykelolyckor är underarmsbrott, följt av skador på hand och nyckelben, enligt preliminära data från en ny studie, något som återspeglas i våra invaliditetsintyg på Ortopederna Sverige.


Elsparkcyklar har blivit en del av stadsmiljön, vilket har lett till debatter om säkerhet och miljöpåverkan. Regeringen överväger nu krav på trafikförsäkring för dessa fordon.


Den ännu inte publicerade studien från Akademiska sjukhuset i Uppsala har analyserat över 1 870 frakturer hos cirka 1 720 patienter i Sverige. Mörkertalet är förmodligen mycket större.


Medelåldern för de skadade var 29 år, och de flesta skadorna var på övre extremiteterna - armar och händer. Underarmsskador stod för 40% av skadorna.


Resultaten, som presenterades på Svensk ortopedisk förenings årsmöte, visar på vikten av medvetenhet om riskerna med elsparkcyklar och vikten av att följa säkerhetsanvisningar.


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page