top of page

Ändrade rutiner p.g.a. Covid-19

För att förhindra smittspridning har mottagningarna anpassats så att patienter inte ska vistas i väntrummet samtidigt. Vi ser helst att du kommer tidigast 5 minuter innan utsatt tid. Vid ankomst till mottagningen ska du tvätta och sprita händerna. Både du och din läkare bär munskydd. Läkaren är även vaccinerad mot Covid-19. Avspritning görs mellan varje besök.

bottom of page